Användarmöte om NHV Endometrios fredag 23 september klockan 13-15

1,5 år med NHV endometrios – Hur har det gått? Vad kan vi förbättra?

Mötet sker digitalt via Teams. Anmälningstiden har gått ut.

Mötesprogram

13:00 – 13:30 Katarina Westman KK Södersjukhuset

  • Beskrivning av NHV endometrios
  • Första årets resultat

13:30 – 13:55 Malin Brunes KK Södersjukhuset

  • Hur ställer vi diagnos?
  • Ultraljudsdiagnostik med film
  • Diagnostik vid operation med film
  • Stadieindelning ARSM, Enzian score en kort beskrivning

13.55 – 14.05 Bensträckare

14:05 – 14:30 Malin Brunes

  • Presentation av den nya ”endometriossträngen” i GynOp

14:30 – 15:00 Malin Brunes och Katarina Westman

  • Diskussion och frågor