Bristningsdagen fredagen den 14 oktober 2022

Mötestid: 09.00 – 15.00 med en timmes lunchpaus. Mötet är digitalt och sker via Microsoft Teams. Du anmäler dig via formuläret längre ner på denna sida. Sista anmälningsdag är måndagen den 10 oktober.

Mötesprogram

09.00     Välkomna, praktiska detaljer

09.10     Från SFOG-veckan 2022: symposium om bäckenbotten – Bära, klippa eller brista?
Evidensbaserade preventionstekniker 1+1-studien – Malin Edqvist, barnmorska, med.dr
Perineotomi, attityder kontra evidens – Victoria Ancarcrona, med.dr
Hur det blir efter bristningar och klipp i Sverige – Sophia Pihl, med.dr
Frågor/diskussion

11.00     Paus

11.15     Att brista och att läka, bäckenbotten efter förlossning – Malin Huber, överläkare, Östersund. Om erfarenheter från interdisciplinär kvalitativ och kvantitativ forskning i Östersund på diagnostik av bristningar och bäckenbottendysfunktion efter förlossning.

11.45     Lunch

12.45     Data från årsrapporterna om bristning i samband med förlossning grad 3-4 och grad 2 – Eva Uustal

13.45     Paus

13.55     Patienters upplevelser av vården vid bristning grad 2-4 i samband med förlossning – kvalitet ur patientens perspektiv (KUPP) – Birgitta Renström

14.10     Patientinformationen om bristning i samband med förlossning på Bäckenbottenutbildning – Eva Uustal

14.30     Sammanfattning av dagen

15.00     Mötet avslutas