Presentationer från användarmöte om hysterektomier och NAG blödningsrubbningar fredagen den 1 april

Nu finns presentationerna från mötet tillgängliga för nedladdning här på hemsidan under menyvalet För kliniker – Användarmöten