Sekreterarmöte fredag 6 maj 2022

Mötet sker digitalt via Teams. Mötet riktar sig framför allt till sekreterare och administratörer, men alla användare inom GynOp som är intresserade är naturligtvis välkomna att delta. Sista anmälningsdag är onsdag den 4 maj.

Mötesprogram

09.00 Välkomna

09.10 Stefan Zacharias, kvinnokliniken Hudiksvall och delregisteransvarig för inkontinenskirurgi, visar hur en operation går till och ny statik från senaste årsrapporten.

10.00 Kort bensträckare

10.10 Nya interaktiva statistiksidan – Jessica som är statistiker på GynOps kansli visar hur den fungerar

10.40 Kort bensträckare

10.45 Nytt i GynOp – Birgitta som är nationell koordinator på GynOps kansli visar nya sättet att registrera indikationer och diagnoser

11.05 Frågor från användarna och annan information

11.30 Mötet avslutas