Presentationer från möte om Botoxbehandling samt Covidpåverkan

Presentationerna från användarmötet om Botoxbehandling vid överaktiv blåsa samt Covidpandemins påverkan på den benigna gynekologiska kirurgin finns nu på hemsidan under menyvalet För kliniker – Användarmöten