Till patienter och klinikanvändare av GynOp

På morgonen tisdag 17 november 2020 inträffade ett datatekniskt fel i GynOp. Det upptäcktes snabbt och GynOp togs ur drift under några timmar. Effekten är att alla uppgifter som registrerats i GynOp mellan midnatt och kl 10.30 denna dag har försvunnit och behöver registreras på nytt. Detta gäller både patienters enkätsvar och vårdpersonalens inknappade uppgifter. Loggfunktionen för motsvarade period har inte fungerat.

Inga uppgifter har kunnat kommas åt av obehöriga. Normal drift och funktion kunde snabbt återupptas och GynOp är sedan kl 13.25 samma dag fullt fungerande.

Vi beklagar allt merarbete som händelsen innebär för såväl patienter som klinikanvändare. Det har gått ut e-post till alla sjukhus med information hur situationen skall hanteras och patienterna kommer att få nya utskick med enkäter för den nya registreringen.

GynOp och Region Västerbotten har anmält denna personuppgiftsincident till Datainspektionen och vidtar fortlöpande alla tänkbara åtgärder för att minimera risken att något liknande skall inträffa igen.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på:
090- 785 04 64 eller gynopregistret@regionvasterbotten.se

Tack för er förståelse.

 

GynOps arbetsgrupp
/Maud Ankardal, registerhållare