Ny version av GynOp driftsatt 9 mars 2021

Idag har vi driftsatt en ny version av GynOp med en uppföljningsenkät efter 3 år för HOPPSA-studien. Enkäten innehåller enbart enkätfrågor som hör till HOPPSA-studien.

Utskick av enkäterna sker på samma sätt som för vanliga uppföljningsenkäter efter 8 veckor och 1 år. De som ska få enkäten på papper kommer att synas i översikten Enkätutskick papper. De som har e-postadress i GynOp eller användare i 1177 kommer att få utskicket automatiskt.

Patienterna kan besvara enkäten via webben. Enkäter som skickas in som webbsvar går direkt in i GynOp-databasen och kommer därför aldrig att visas i översikten för inskickade enkäter.

På de patienter som ingår i HOPPSA kommer det i GynOp finnas en flik Enk. 3 år för att knappa in de enkätsvar som kliniken får tillbaka på papper.

Skillnaden mot vanliga uppföljningsenkäter är att denna enkät inte behöver bedömas, finns alltså ingen bedömningsflik för den i GynOp. Finns inte heller någon möjlighet att skapa text för enkäten, eftersom svaren för den enbart ska användas i studien.