Presentationerna från mötet om apikal prolaps den 15 april

Nu finns presentationerna från webbmötet på hemsidan. Du hittar dem under menyvalet ”För kliniker – Användarmöten”