Framtiden för GynOp

Kansliet arbetar just nu för fullt med utveckling och framtidsvision för GynOp.
I detta arbete vill vi jättegärna ta del av era synpunkter och idéer.

En sak vi just nu funderar kring är om GynOp borde ha en facebooksida,
framförallt för att enklare nå ut till allmänheten och patienterna och kunna föra en dialog. Facebooksidan skulle då, exempelvis, användas för att dela artiklar som publiceras, årsrapporter, nyheter och vad registret används till.

Vad tycker du, borde GynOp ha en facebooksida?Snälla,
tryck på knappen och besvara frågan.

Det kommer framöver skickas ut enkäter till alla användare rörande bland annat detta.
Har du redan nu tips, tankar eller idéer? Skriv i så fall dessa i formuläret nedan och skicka in det till oss.

Områden att tänka kring;
– Tidstjuvar i systemet
– Flaskhalsar som stoppar upp flödet i systemet
– Funktioner som saknas?
– Funktioner som är överflödiga och inte används?
– Hur ska hemsidan användas? Är någon inne och läser den?
– Tips på saker som behöver förbättras eller förändras

Skicka förslag till oss