Information om Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer (Gyncancerregistret)

Svenska Kvalitetsregistret för Gynekologisk Cancer (Gyncancerregistret) håller just nu på med en modernisering av registret på INCA-plattformen. Den nya versionen av Gyncancerregistret kommer innebära en del förändringar för er som registrerar i tumör-strängen i GynOp.

I och med de förändringar som görs i Gyncancerregistret kommer det, som det ser ut idag, inte längre fungera att exportera data från GynOp till Gyncancerregistret. En sista export från GynOp till Gyncancerregistret kommer ske i början av mars, efter detta kommer alla klinker som idag registrerar i GynOp och använder sig av exportfunktionen behöva skapa nya rutiner för sin tumörregistrering.

Det kommer även fortsättningsvis att gå att registrera som vanligt i GynOp, men ingen export kommer då att ske.

Då den nya versionen av Gyncancerregistret innehåller en del variabler som i dagsläget inte finns i GynOp kommer ni på klinikerna behöva ta fram rutiner kring hur ni ska hantera dessa, hör gärna av er om ni har frågor eller behöver hjälp med hur ni ska lösa detta.

Mer information kommer.

Om ni har några frågor eller funderingar får ni gärna kontakta oss;
GynOp Kansli
gynopregistret@vll.se

Gyncancerregistret
marie.blom@rccvast.se