Forskning

Det finns en hel del grejer som är bra att veta och tänka på för dig som är intresserad av att forska på GynOps data. Vi på kansliet svarar gärna på frågor och hjälper dig komma igång, kontakta gärna oss tidigt i processen.

När det sedan är dags att ansöka så behöver vi få en del blanketter tillsammans med din ansökan om datauttag. Vi behöver en kopia på din etikansökan, det vill säga hela ansökan som du skickade in till etikprövningsnämnden, vi behöver också en kopia på etikprövningsnämndens godkännande av din etikansökan. Vidare vill vi se din projektplan tillsammans med en lista på de variabler du önskar data på. Vi behöver alla dessa dokument för att se så att du får med den data du behöver och för att kontrollera så du inte valt variabler som är överflödiga för ditt projekt. Vi på kansliet hjälper dig gärna ta fram en variabellista så kontakta oss när det är dags för det.

www.kvalitetsregister.se/forskning kan du läsa mer om forskning på kvalitetsregister, där finns bland annat en snabbguide för registerforskare som talar om vilka steg du behöver ta och i vilken ordning.

https://www.gynop.se/datauttag_forskning/datauttag-for-forskning/ finns mer information för dig som vill forska i GynOp, där hittar du också ansökningsformuläret för datauttag.

Tänk på att:

  • Vara noggrann. Både med etikansökan, val av variabler och vid ifyllandet av ansökan om datauttag. Slarviga ansökningar leder i slutändan till merjobb.
  • Ingen fråga är för liten, hör av dig till oss på kansliet så hjälper vi dig!