Det är en tydlig nergång i produktion vid jämförelse mellan 2019 och 2020. När vi pratade om detta under sekreterarmötet så framkom att vissa kliniker hade börjat fundera kring hanteringen av detta, några använde sig exempelvis av drop-in tider på mottagningen.

Har ni fler tips kring hur köerna som bildas på grund av det nuvarande läget i landet skulle kunna hanteras?

Hör gärna av dig till oss på kansliet (gynopregistret@regionvasterbotten.se) om du vill veta hur det ser ut på din klinik.