Den nya enkäten går att svara på via både dator, mobiltelefon och surfplatta.

Information om nya 1-årsenkäten

  • Nytt utseende på 1-årsenkäten (gäller enkäter som skickas ut från och med 10 juni)
  • Tabb fungerar tyvärr inte i nuläget i den nya enkäten!
  • Ingen ändring i hur utskicken görs
  • Patienten loggar in och svarar via hemsidan som tidigare
  • Ingen ändring för hur enkätbedömningen görs
  • Ingen ändring för hur textgenereringen för 1-årsenkäten görs.

VIKTIGT ATT KOMMA IHÅG!

Om du vill göra en paus i ifyllnaden av enkäten för att fortsätta senare – klicka på länken ”Gå ur/pausa enkäten”. Den finns längst ner till vänster på varje sida i enkäten.

Om du är helt klar med att fylla i enkäten – klicka på knappen ”Skicka enkäten” så att enkätsvaret sparas ner i GynOps databas.

När enkäten skickats in, så går det inte längre att gå in och ändra/komplettera.

När du klickar på ”Gå ur/pausa enkäten” eller ”Skicka enkäten” så kommer du tillbaka till fliken ”Enkät” i själva GynOp (gäller personal).

Vid frågor eller tankar kring den nya enkäten; maila oss på kansliet (gynopregistret@regionvasterbotten.se).