(Från årsrapport hysterektomi 2019)

Andelen minimalinvasiv hysterektomi på benign indikation har ökat med 6% under 2019.

Detta innebär att den totala andelen minimalinvasiv hysterektomi på benign indikation under 2019 uppgår till 65% för hela riket, en positiv utveckling som tyder på att SFOGs uppsatta riktvärde på 70% borde vara fullt möjlig att uppnå. Redan i dagsläget uppfyller en tredjedel, av de kliniker som registrerar i GynOp, SFOGs riktvärde om 70% minimalinvasiv kirurgisk teknik vid hysterektomi.

Det finns många positiva aspekter av minimalinvasiva tekniker, bland annat snabbare återhämning för patienten och kortare sjukskrivningstid.