(Från årsrapport inkontinenskirurgi 2019)

Delregisteransvarig för inkontinens, Stefan Zacharias, nämner i början av rapporten det minskade antalet registrerade ingrepp. Det handlar om en minskning på 7% vid jämförelse med 2018. Även i förra årets rapport (Årsrapport Inkontinens 2018) identifierades en minskning i antalet registrerade ingrepp, det handlade om 7% minskning från året innan även där.

Vad tror du att minskningen kan bero på?

Antal registrerade operationer per klinik jämfört med året innan.
Inom parentes visas antalet operationer/antal registrerade huvudoperatörer som utförde dessa operationer 2019.