HOPPSA-studien (hysterektomi och opportunistisk salpingektomi) har nu pågått i drygt 3 år. Den allra första patienten randomiserades och opererades i mitten av juni 2017 i Göteborg. Från slutet av augusti samma år kunde därefter alla kliniker börja randomisera. Fram till den 31 oktober 2020 har 1455 patienter randomiserats och opererats vid 39 olika kliniker. Utöver dessa har nästa 350 patienter, som har hysterektomerats, accepterat att svara på HOPPSA-enkäterna, även om de inte har randomiserats till studien.

Patienterna svarar på ett antal frågor inför operation och vid uppföljningen ett år efter operationen. En enkät för uppföljning 3 år efter operationen håller på att programmeras och kommer att skickas ut till alla som har opererats för mer än 3 år sedan. Förhoppningen är att 3-årsenkäten ska börja skickas ut innan jul.

Här kan du läsa mer om HOPPSA