Bristningsdagen fredagen den 22 mars 2024

Mötestid: 09.00 – 15.00 med en timmes lunchpaus.

Mötet är digitalt och sker via Microsoft Teams. Du anmäler dig via formuläret längre ner på denna sida.

Sista anmälningsdag är fredagen den 15 mars.

09.00 Välkomna, introduktion av mötesdagen
09.15 Genomgång av årsrapport för 2023 bristning grad 2 – Eva Uustal, delregisteransvarig Bristningsregistret

10.00 Paus

10.15 Komplikationer åtta veckor efter en grad 2-bristning beroende på BMI – Maria Otterheim, Norrköping
10.25 Patientrapporterad nöjdhet efter grad 2-bristning jämfört med klipp – Mette Josefsson, Uppsala
10.35 Genomgång av årsrapport för 2023 bristning grad 3-4 – Sofia Pihl, tillträdande delregisteransvarig Bristningsregistret

11.10 Paus

11.25 Patientrapporterade symtom på bäckenbottenbesvär ett år efter grad 3-bristning i relation till BMI – Linda Hjertberg, Norrköping
11.35 Fysioterapi efter bristningar i Sverige – Lina Sjöögren Edstam, Södertälje
11.45 Eftervård efter bristning, hur skiljer den sig åt i landet?

12.00 Lunch

13.00 EVA-studien – Sophia Brismar Wendel och medarbetare, Danderyd.

13.45 Paus
14.00 EVA-studien fortsättning
14.30 Implementering av resultat från EVA-studien, hur går vi vidare?
14.45 Frågestund och summering av dagen
15.00 Mötet avslutas

Ett tips för när du fyller i anmälningsformuläret:

När du ska lösa ekvationen för att ”Bekräfta att du är en människa”  så ska du bara ersätta frågetecknet med det rätta svaret och låta det som finns fram till och med likhetstecknet vara kvar som det är.

Formulär för mötesanmälan till bristningsdagen 2024

3 + 0 = ?