Bristningsdagen fredagen den 22 mars 2024

Mötestid: 09.00 – 15.00 med en timmes lunchpaus.

Mötet är digitalt och sker via Microsoft Teams.  Sista anmälningsdag har passerat.

09.00 Välkomna, introduktion av mötesdagen
09.15 Genomgång av årsrapport för 2023 bristning grad 2 – Eva Uustal, delregisteransvarig Bristningsregistret

10.00 Paus

10.15 Komplikationer åtta veckor efter en grad 2-bristning beroende på BMI – Maria Otterheim, Norrköping
10.25 Patientrapporterad nöjdhet efter grad 2-bristning jämfört med klipp – Mette Josefsson, Uppsala
10.35 Genomgång av årsrapport för 2023 bristning grad 3-4 – Sofia Pihl, tillträdande delregisteransvarig Bristningsregistret

11.10 Paus

11.25 Patientrapporterade symtom på bäckenbottenbesvär ett år efter grad 3-bristning i relation till BMI – Linda Hjertberg, Norrköping
11.35 Fysioterapi efter bristningar i Sverige – Lina Sjöögren Edstam, Södertälje
11.45 Eftervård efter bristning, hur skiljer den sig åt i landet?

12.00 Lunch

13.00 EVA-studien – Sophia Brismar Wendel och medarbetare, Danderyd.

13.45 Paus
14.00 EVA-studien fortsättning
14.30 Implementering av resultat från EVA-studien, hur går vi vidare?
14.45 Frågestund och summering av dagen
15.00 Mötet avslutas