Övriga rapporter

Här hittar du återrapporter som skrivits om ett mer specifikt ämne.

Årsrapporter

Årsrapporterna hittar du under menyvalet För kliniker– Årsrapporter

Övriga rapporter utskickade år 2014

Specialrapport adnexkirurgi- Är skillnaderna i operationsteknik försvarbara? (2014-05-12)

Postoperativa komplikationer vid hysterektomi– vari består skillnaden när patienten anser sig drabbad men läkaren anser det komplikationsfritt? (2014-07-07)

Corpuspolyper: Riskfaktorer för malignitet och selektionskriterier för hysteroskopi (2014-07-07)