Sammanfattning från sekreterarmötet den 10 maj

I fredags, den 10 maj, hade GynOp ett användarmöte för alla sekreterare som arbetar med att registrera i GynOp. Mötet hölls i World Trade Centers lokaler just bredvid Cityterminalen i Stockholm och drygt 50 personer deltog i mötet.

Mathias Pålsson, delregisteransvarig för adnexregistret i GynOp, höll under förmiddagen en föreläsning om endometrios. Vi fick veta mer om olika symptom på endometrios, behandlingar och se bilder på hur det kan se ut vid endometrios. En mycket lärorik föreläsning som i utvärderingen av dagen fick högt betyg av deltagarna.

Vid årsskiftet 2018-2019 släppte socialstyrelsen nationella riktlinjer för vård vid endometrios där kan man, bland annat, läsa att endometrios drabbar ungefär var tionde kvinna i fertil ålder. Som komplement till de nationella riktlinjerna har socialstyrelsen också tagit fram en webbaserad utbildning om endometrios samt broschyrer och filmer. Länkarna till socialstyrelsens riktlinjer samt utbildningsmaterial hittar ni här:

https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21158/2018-12-27.pdf
Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid endometrios. ISBN 978-91-7555-477-8.

https://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/kvinnorshalsaochgraviditet/endometrios
Socialstyrelsen. Stöd och information om endometrios.

Efter lunch fortsatte dagen med en genomgång av funktionen ”Vårdhändelser att granska”, en tjänst som GynOp erbjuder för att underlätta sortering och överblick av oönskade händelser på klinikerna. Det är inget tvång att använda funktionen utan förhoppningen är att det ska vara ett stöd i arbetet och uppföljningen av vårdhändelser. Funktionen erbjuder kliniken möjlighet att klassificera händelsen som inträffat samt gruppera händelserna för att enklare kunna följa upp och se frekvenser på olika typer av händelser. Birgitta berättade om kriterierna för att en händelse ska hamna i listan för ”Vårdhändelser att granska”. Vi fick också se en del statistik kring hur det ser ut med ifyllnadsgrad och vilken typ av vårdhändelser som är vanligast.

Sedan följde information om personuppgiftsincidenter, två exempel på incidenter lyftes fram och det diskuterades kring hur incidenter ska hanteras och vilken typ av incident som ska anmälas vart. Det är viktigt att alla kliniker fyller i kontaktuppgifter till klinikens dataskyddsombud under klinikinställningar då detta är uppgifter som följer med preop-enkäten till patienterna. Alla incidenter som beror på manuell inmatning eller hantering ska anmälas till klinikens dataskyddsombud. Systemfel ska anmälas till GynOps kansli. Vid osäkerhet kring vart en incident ska anmälas kan man kontakta GynOps kansli på gynopregistret@regionvasterbotten.se för att få hjälp och vägledning.

I slutet av dagen fanns utrymme för frågor, en punkt som var svår att tidsberäkna då det var få frågor som hade skickats in i förväg. Det blev i slutändan en hel del frågor och det framkom också ett behov av utbildning ute på klinikerna, vi har fått många nya användare som saknar en ordentlig introduktion i programmet. Kansliet kommer se över möjligheterna till utbildningstillfällen samt kontakta klinikerna för att kontrollera hur stort behovet av utbildning är, vart vi skulle kunna hålla till samt när i tid vi lämpligast lägger dessa utbildningar. Har ni förslag på plats och/eller innehåll får ni gärna maila detta till kansliet.

Alla power-pointpresentationer från dagen kommer under veckan läggas ut på hemsidan under rubriken ”För kliniker”-”Användarmöten”.

Hanna Kriström
hanna.kristrom@regionvasterbotten.se