Visste du att… om SALSTER-studien

SALSTER-studien har nu pågått i drygt ett år. Den första patienten i studien opererades i början av april 2019 och fram till 31 augusti 2020 har 300 patienter opererats. Hittills har 29 kliniker opererat patienter som ingår i studien. Deltar din klinik i studien?

Du som är patient är mycket viktig för studiens resultat, genom att svara på frågorna i enkäterna du får och därmed berätta om dina upplevelser efter steriliseringsoperationen.

Det man vill ta reda på med studien är vad som är bäst – att ta bort äggledarna i samband med en steriliseringsoperation eller att lämna kvar dem. Att ta bort äggledarna kan eventuellt minska risken för äggstockscancer, en ganska ovanlig men livshotande sjukdom. Att ta bort äggledarna kan eventuellt öka risken för komplikationer vid själva operationen, samt påverka äggstockarnas produktion av könshormoner så att klimakteriet kommer tidigare. Det är okänt hur stora dessa eventuella för- och nackdelar är.

Därför genomförs denna studie där kvinnor som söker för steriliseringsoperation lottas till att antingen ta bort äggledarna eller genomgå en vanlig steriliseringsoperation där äggledarna stängs eller delas av nära livmoder. Här kan du läsa mer om SALSTER.