Presentationer från möte om NHV-uppdragen inom rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi finns nu på hemsidan

Presentationer från möte om NHV-uppdragen för rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi

Presentationerna från användarmötet den 8 september 2023 om NHV-uppdragen för rekonstruktiv bäckenbottenkirurgi finns nu på hemsidan under menyvalet För kliniker – Användarmöten

Användarmöte 8 september 2023 gällande NHV för nätkirurgi vid inkontinens/prolaps samt NHV rekonstruktiv kirurgi efter förlossning

SALSTER-studien är färdigrekryterad!

SALSTER-studien har i slutet av januari 2023 rekryterat alla de patienter som behövs, läs mer på webbsidan om SALSTER.