Visste du att…patienter uppfattning om information om hur patienten ska sköta om sig efter hemkomsten

I årsrapporterna för 2020 (publicerad 2021) redovisas en av frågorna som ingår i KUPP-studien. KUPP står för Kvalitet ut patientens perspektiv och är en studie som pågått i GynOp sedan 2015. Patienter som besvarar sin 8-veckors enkät via webben får på slutet en extra fråga om de kan tänka sig delta i KUPP-studien och därmed besvara ett par extra frågor. Frågorna i studien består av två delar; den första delen handlar om hur olika delar ur vårdkedjan upplevts av patienten och den andra delen handlar om hur viktig just den delen av vårdkedjan är för patienten. Frågorna handlar bland annat om information, bemötande, avskildhet och delaktighet.

I årets årsrapporter har GynOps delregisteransvariga valt att visa fråga 4 från KUPP studien; ”Jag fick bra information om hur jag skulle sköta mig efter hemkomsten”. Majoriteten av patienter som besvarat frågan anser att det är en viktig fråga. Figuren till höger är för delregister inkontinens.

HÄR (öppnas i ny flik) kan du läsa mer om KUPP samt få se hur enkäten ser ut och vilka frågor den innehåller.

HÄR (öppnas i ny flik) hittar du GynOps årsrapporter.