Inlägg av Hanna Kriström

Översättning enkäter/ questionnaires in english

Våra enkäter är nu översatta till engelska och finns publicerade under ”English pages”-”GynOp questionnaires”. De engelska versionerna bör inte användas till patienter. ********************************************************************* GynOp’s questionnaires have been translated into english, you can find them under ”English pages”-”GynOp questionnaires”. The english versions are not to be used on patients.