Inlägg av Hanna Kriström

Visste du att; Specialrapport

GynOps registerhållare har författat en specialrapport baserad på data från GynOp under år 2020. I rapporten beskriver hon hur den benigna gynekologiska kirurgin har påverkats när Covid-19-pandemin slog till, vilka skillnader som kan ses i jämförelse med tidigare år. Rapporten har fångats upp av Dagens Medicin som har gjort en artikelserie om den gynekologiska kirurgin […]

Till patienter och klinikanvändare av GynOp

På morgonen tisdag 17 november 2020 inträffade ett datatekniskt fel i GynOp. Det upptäcktes snabbt och GynOp togs ur drift under några timmar. Effekten är att alla uppgifter som registrerats i GynOp mellan midnatt och kl 10.30 denna dag har försvunnit och behöver registreras på nytt. Detta gäller både patienters enkätsvar och vårdpersonalens inknappade uppgifter. Loggfunktionen för motsvarade period har inte fungerat. Inga uppgifter har kunnat kommas åt av obehöriga. Normal drift och funktion […]

Visste du att… skillnader i prolapsoperationer

Visste du att… Skillnader i antalet prolapsoperationer/10 000 kvinnor länsvis (Från årsrapport prolaps 2019) Eftersom det finns stora skillnader på hur många patienter som opereras på de olika klinikerna, beroende på hur många som bor i ett sjukhus upptagningsområde, så tittar vi på hur många prolapsoperationer det görs per 10 000 kvinnor inom varje län. Det […]

GynOps delregister Tumör

Till användare av GynOps delregister Tumör, Vid GynOps arbetsgruppsmöte med den 21 januari 2020 togs ett beslut om att avveckla GynOps delregister tumör. Alla patienter med gynekologisk cancer ska registreras i Gyncancerregistret där även canceranmälan finns och onkologisk behandling registreras. Inga fler överföringar mellan GynOp och Gyncancerregistret kommer kunna genomföras. GynOps delregister tumör har fungerat […]