Inlägg av Hanna Kriström

Visste du att… om operationsmetod över tid vid slyngplastik på grund av urinläckage

I senaste årsrapporten för inkontinenskirurgi och injektionsbehandling på grund av urinläckage presenteras nedanstående figur. Operationsmetoder över tid år 2010 till och med år 2020. Om man tittar på trenden för de senaste 10 åren ser man att obturatormetoderna har tilltagit i popularitet fram till år 2016 då en vändpunkt skedde. Åren 2014–2016 utfördes lika många […]

Viktig information till alla verksamheter som använder GynOp

Den senaste tiden är det många regeländringar och uppdateringar gällande medicinteknik som skett. På grund av detta har GynOp gjort en genomgång där vi tittat på alla funktioner vi idag tillhandahåller samt vägt för- och nackdelar med att vara klassificerade som medicinteknik (CE-märkning). Vi har också kontrollerat en del med er som arbetar ute i […]

Visste du att; Specialrapport om Covid

GynOps registerhållare har författat en specialrapport baserad på data från GynOp under år 2020. I rapporten beskriver hon hur den benigna gynekologiska kirurgin har påverkats när Covid-19-pandemin slog till, vilka skillnader som kan ses i jämförelse med tidigare år. Rapporten har fångats upp av Dagens Medicin som har gjort en artikelserie om den gynekologiska kirurgin […]

Till patienter och klinikanvändare av GynOp

På morgonen tisdag 17 november 2020 inträffade ett datatekniskt fel i GynOp. Det upptäcktes snabbt och GynOp togs ur drift under några timmar. Effekten är att alla uppgifter som registrerats i GynOp mellan midnatt och kl 10.30 denna dag har försvunnit och behöver registreras på nytt. Detta gäller både patienters enkätsvar och vårdpersonalens inknappade uppgifter. Loggfunktionen för motsvarade period har inte fungerat. Inga uppgifter har kunnat kommas åt av obehöriga. Normal drift och funktion […]

Visste du att… skillnader i prolapsoperationer

Visste du att… Skillnader i antalet prolapsoperationer/10 000 kvinnor länsvis (Från årsrapport prolaps 2019) Eftersom det finns stora skillnader på hur många patienter som opereras på de olika klinikerna, beroende på hur många som bor i ett sjukhus upptagningsområde, så tittar vi på hur många prolapsoperationer det görs per 10 000 kvinnor inom varje län. Det […]