Inlägg av Hanna Kriström

Visste du att… om GynOps kanslichef

Från och med idag, 1 mars, är Hanna Kriström kanslichef på GynOp’s kansli i Umeå. Som kanslichef kommer Hanna bland annat inneha ett övergripande ansvar för kommunikationen gentemot externa och interna samarbetspartners. Hon kommer också att representera GynOp i olika sammanhang samt ansvara för prioritering och uppföljning av utveckling och löpande underhåll i GynOp-applikationen. Hanna […]

Visste du att… om GynOps förbättringscoach

Birgitta Renström, nationell koordinator för GynOp-registret, går just nu kursen ”Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister”. En kurs för att lära sig stötta och hjälpa kliniker som vill genomföra förbättringsprojekt. Under denna kurs har Birgitta, och de andra deltagarna, haft som uppgift att genomföra ett förbättringsprojekt. Birgitta har, tillsammans med ett tvärprofessionellt team på Centrum för […]

Visste du att… om inkontinens

I Sverige gjordes 4294 inkontinensoperationer under 2018. Av dessa svarade 2136 patienter i 8 veckors enkäten att de upplever sitt tillstånd som ”Mycket förbättrat” och 970 patienter svarade att de upplever sitt tillstånd som ”Förbättrat”. Tillstånd Antal Procent Giltig procent Kumulativ Procent Valid Mycket förbättrat/Förbättrat 3106 72,3 89,0 89,0 Oförändrat 201 4,7 5,8 94,8 Försämrat/Mycket […]

Visste du att… om debattartikel om inkontinensslyngor i Läkartidning

GynOp’s delregisteransvariga läkare Eva Uustal tillsammans med GynOp’s registerhållare Maud Ankardal och gynekolog Maria Westergren-Söderberg fått en debattartikel publicerad i Läkartidningen? Artikeln heter ”Inkontinensslynga – vän eller fiende?” och finns att läsa HÄR: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/12/Inkontinensslynga–van-eller-fiende/  

Översättning enkäter/ questionnaires in english

Våra enkäter är nu översatta till engelska och finns publicerade under ”English pages”-”GynOp questionnaires”. De engelska versionerna bör inte användas till patienter. ********************************************************************* GynOp’s questionnaires have been translated into english, you can find them under ”English pages”-”GynOp questionnaires”. The english versions are not to be used on patients.