Inlägg av Hanna Kriström

GynOps delregister Tumör

Till användare av GynOps delregister Tumör, Vid GynOps arbetsgruppsmöte med den 21 januari 2020 togs ett beslut om att avveckla GynOps delregister tumör. Alla patienter med gynekologisk cancer ska registreras i Gyncancerregistret där även canceranmälan finns och onkologisk behandling registreras. Inga fler överföringar mellan GynOp och Gyncancerregistret kommer kunna genomföras. GynOps delregister tumör har fungerat […]

Visste du att… om bristning vid förlossning

I april 2019 höll Maria Lindqvist, barnmorska och medicine doktor på enheten för obstetrik och gynekologi i Umeå, en föreläsning med rubriken ”När det brister – kvinnors upplevelser av att leva med en svår förlossningsbristning. Det material hon använt i sin forskning är de fritextsvar om sina besvär som patienterna skrivit i 8-veckors- och 1-årsenkäterna […]

Visste du att… om GynOps kansli

Vill du ha information från GynOp’s kansli? En stor del av våra användare nås aldrig av information från GynOp’s kansli. Utifrån svaren i  användarundersökningen, som genomfördes i slutet av 2018, förefaller det styrkt att stora brister i information ut till användarna finns. Detta är något GynOp behöver arbeta med. Många av de som besvarat enkäten menar att […]

Visste du att… om prolaps

I Sverige genomfördes 5997 prolapsoperationer under 2018. 2580 (49%) av patienterna bedömer sitt tillstånd som ”mycket förbättrat” 8 veckor efter operationen. 2103 (40%) av patienterna bedömer sitt tillstånd som ”förbättrat” 8 veckor efter operationen. Hur ser det ut på din klinik?