Inlägg av Hanna Kriström

Visste du att… om bristning vid förlossning

I april 2019 höll Maria Lindqvist, barnmorska och medicine doktor på enheten för obstetrik och gynekologi i Umeå, en föreläsning med rubriken ”När det brister – kvinnors upplevelser av att leva med en svår förlossningsbristning. Det material hon använt i sin forskning är de fritextsvar om sina besvär som patienterna skrivit i 8-veckors- och 1-årsenkäterna […]

Visste du att… om GynOps kansli

Vill du ha information från GynOp’s kansli? En stor del av våra användare nås aldrig av information från GynOp’s kansli. Utifrån svaren i  användarundersökningen, som genomfördes i slutet av 2018, förefaller det styrkt att stora brister i information ut till användarna finns. Detta är något GynOp behöver arbeta med. Många av de som besvarat enkäten menar att […]

Visste du att… om prolaps

I Sverige genomfördes 5997 prolapsoperationer under 2018. 2580 (49%) av patienterna bedömer sitt tillstånd som ”mycket förbättrat” 8 veckor efter operationen. 2103 (40%) av patienterna bedömer sitt tillstånd som ”förbättrat” 8 veckor efter operationen. Hur ser det ut på din klinik?    

Visste du att… om GynOps kanslichef

Från och med idag, 1 mars, är Hanna Kriström kanslichef på GynOp’s kansli i Umeå. Som kanslichef kommer Hanna bland annat inneha ett övergripande ansvar för kommunikationen gentemot externa och interna samarbetspartners. Hon kommer också att representera GynOp i olika sammanhang samt ansvara för prioritering och uppföljning av utveckling och löpande underhåll i GynOp-applikationen. Hanna […]

Visste du att… om GynOps förbättringscoach

Birgitta Renström, nationell koordinator för GynOp-registret, går just nu kursen ”Förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister”. En kurs för att lära sig stötta och hjälpa kliniker som vill genomföra förbättringsprojekt. Under denna kurs har Birgitta, och de andra deltagarna, haft som uppgift att genomföra ett förbättringsprojekt. Birgitta har, tillsammans med ett tvärprofessionellt team på Centrum för […]

Visste du att… om inkontinens

I Sverige gjordes 4294 inkontinensoperationer under 2018. Av dessa svarade 2136 patienter i 8 veckors enkäten att de upplever sitt tillstånd som ”Mycket förbättrat” och 970 patienter svarade att de upplever sitt tillstånd som ”Förbättrat”. Tillstånd Antal Procent Giltig procent Kumulativ Procent Valid Mycket förbättrat/Förbättrat 3106 72,3 89,0 89,0 Oförändrat 201 4,7 5,8 94,8 Försämrat/Mycket […]

Visste du att… om debattartikel om inkontinensslyngor i Läkartidning

GynOp’s delregisteransvariga läkare Eva Uustal tillsammans med GynOp’s registerhållare Maud Ankardal och gynekolog Maria Westergren-Söderberg fått en debattartikel publicerad i Läkartidningen? Artikeln heter ”Inkontinensslynga – vän eller fiende?” och finns att läsa HÄR: http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/12/Inkontinensslynga–van-eller-fiende/