Visste du att; Specialrapport om Covid

GynOps registerhållare har författat en specialrapport baserad på data från GynOp under år 2020. I rapporten beskriver hon hur den benigna gynekologiska kirurgin har påverkats när Covid-19-pandemin slog till, vilka skillnader som kan ses i jämförelse med tidigare år. Rapporten har fångats upp av Dagens Medicin som har gjort en artikelserie om den gynekologiska kirurgin under 2020. I en artikel har GynOps registerhållare intervjuats med anledning av specialrapporten. Artikelserien fortsätter med att belysa hur Universitetssjukhuset i Linköping löst en del av problematiken med inställd icke-akut gynekologisk kirurgi. Eva Uustal, delregisteransvarig för bristningsregistret i GynOp och överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, berättar om det mobila teamet som initierades. Även kvinnokliniken i Östersund lyfts i artikelserien, där en satsning på dagkirurgi lett till att kliniken kunnat operera även under pandemin.
HÄR hittar du Specialrapport: Covid-19 och benign gynekologisk kirurgi
HÄR hittar du Dagens Medicins hemsida och artiklarna om gynekologisk kirurgi

Visste du att… HOPPSA

Visste du att… skillnader i prolapsoperationer

Visste du att…

Skillnader i antalet prolapsoperationer/10 000 kvinnor länsvis

(Från årsrapport prolaps 2019)

Eftersom det finns stora skillnader på hur många patienter som opereras på de olika klinikerna, beroende på hur många som bor i ett sjukhus upptagningsområde, så tittar vi på hur många prolapsoperationer det görs per 10 000 kvinnor inom varje län. Det gör vi för att se om det finns en jämlik tillgång till vård vid prolaps i hela landet.

Antal framfallsoperationer/10 000 kvinnor (ålder 35–80 år), hämtat från Gynop-registret och SCB år 2019. Data är åldersjusterat för 5-årsintervaller av ålder.

Figuren ovan visar att det finns skillnader mellan länen. Beror skillnaden på att patienterna inte har tillgång till vård i samma utsträckning i hela landet?  Eller att det finns en skillnad i att patienter som har besvär av prolaps inte söker vård? Eller finns det andra orsaker?

Tyvärr kan registerdata inte ge något svar på det utan vi får nöja oss med att fundera på vad det kan bero på. Det vi kan konstatera är att figuren inte visar att en hög andel opererade skulle vara ett tydligt storstadsfenomen. Länen med landets tre största städer har inte högre andel opererade än övriga län.

Varje län får var för sig analysera om man bedömer att man möter patienternas behov av vård. Hur ser det ut i ditt län?

Visste du att… om inkontinens

Visste du att… om hysterektomi

Visste du att… produktionsdata under coronaepidemin

Visste du att… om bristning vid förlossning

I april 2019 höll Maria Lindqvist, barnmorska och medicine doktor på enheten för obstetrik och gynekologi i Umeå, en föreläsning med rubriken ”När det brister – kvinnors upplevelser av att leva med en svår förlossningsbristning. Det material hon använt i sin forskning är de fritextsvar om sina besvär som patienterna skrivit i 8-veckors- och 1-årsenkäterna i Bristningsregistret i GynOp. Hennes föreläsning finns på Youtube.

Se Maria Lindqvist föreläsning här – länk till Youtube – öppnas i nytt fönster