Visste du att… om inkontinens

Visste du att… om hysterektomi

Visste du att… om bristning vid förlossning

I april 2019 höll Maria Lindqvist, barnmorska och medicine doktor på enheten för obstetrik och gynekologi i Umeå, en föreläsning med rubriken ”När det brister – kvinnors upplevelser av att leva med en svår förlossningsbristning. Det material hon använt i sin forskning är de fritextsvar om sina besvär som patienterna skrivit i 8-veckors- och 1-årsenkäterna i Bristningsregistret i GynOp. Hennes föreläsning finns på Youtube.

Se Maria Lindqvist föreläsning här – länk till Youtube – öppnas i nytt fönster

 

Visste du att… om GynOps kansli

Vill du ha information från GynOp’s kansli?

En stor del av våra användare nås aldrig av information från GynOp’s kansli. Utifrån svaren i  användarundersökningen, som genomfördes i slutet av 2018, förefaller det styrkt att stora brister i information ut till användarna finns. Detta är något GynOp behöver arbeta med. Många av de som besvarat enkäten menar att de aldrig nås av information kring driftsättningar, användarmöten och dylikt. Detta trots att all information oftast både mejlas ut samt läggs upp på hemsidan. En slutsats utifrån detta skulle kunna vara att kontaktpersonerna ute på klinikerna är dåliga på att vidarebefordra den information kansliet mejlar ut. 

Trots den bristfälliga informationen så önskar de allra flesta få information via mejl och hemsidan, finns det något enkelt sätt att samla in alla användares e-postadresser?

Hur tycker du att kansliet ska arbeta för att säkerställa att informationen når ut till alla användare? 

Visste du att… om prolaps

I Sverige genomfördes 5997 prolapsoperationer under 2018.

2580 (49%) av patienterna bedömer sitt tillstånd som ”mycket förbättrat” 8 veckor efter operationen.

2103 (40%) av patienterna bedömer sitt tillstånd som ”förbättrat” 8 veckor efter operationen.

Hur ser det ut på din klinik?

http://www.gynop.se/wp-content/uploads/2019/03/prolaps.png

 

 

Visste du att… om forskning

Visste du att… om GynOps kanslichef

Från och med idag, 1 mars, är Hanna Kriström kanslichef på GynOp’s kansli i Umeå.
Som kanslichef kommer Hanna bland annat inneha ett övergripande ansvar för kommunikationen gentemot externa och interna samarbetspartners. Hon kommer också att representera GynOp i olika sammanhang samt ansvara för prioritering och uppföljning av utveckling och löpande underhåll i GynOp-applikationen.

Hanna har en kandidatexamen i Beteendevetenskap med inriktning IT-miljöer. Innan hon började på GynOp har hon arbetat som personlig assistent, undersköterska och kriminalvårdare. Det hon gillar mest med arbetet på GynOp är variationen i arbetsuppgifterna samt möjligheten att träffa nya människor i olika yrkesgrupper. Fritiden ägnar hon åt sina två hundar, två hästar och thaiboxning.