Inlägg av admin

GynOps interaktiva rapport

Idag den 18 januari, lanserar GynOp en interaktiv rapport där kliniker kan se sina resultat och jämföra dem med riket och andra deltagande kliniker. Rapporten kan utformas efter egna önskemål genom att läsaren väljer urval och typ av figur eller tabell. Alla delregister är inkluderade och information som visas är exempelvis kvalitetsindikatorer med angivna målvärden, […]