Inlägg av admin

Inget läkarmöte under våren 2019

Det kommer inte att bli något specifikt läkarmöte under våren 2019 eftersom många av er som brukar komma på dessa möten även ingår i de olika projekten i arbetsgrupperna inom SFOG. De aktuella frågor som behöver diskuteras kommer tas upp i dessa grupper.

Nya hemsidan driftsatt

Nya hemsidan driftsatt 27 april GynOps nya hemsida ligger på adressen www.gynop.se. Länkar via ”favoriter” till gamla hemsidan www.gynop.org eller till inloggningssidan för GynOp behöver du inte ändra, de fungerar även mot den nya sidan. Du kommer till nya sidan när du skriver den gamla adressen www.gynp.org.

Ny registerhållare

Den 15:e november tillträdde Maud Ankardal uppdraget som ny registerhållare för GynOp. Hon har tidigare varit registeransvarig för inkontinensregistret inom GynOp och arbetar på kvinnokliniken på Hallands sjukhus i Halmstad.

Nya rutiner för hysteroskopier

Nu slutar vi inkludera enbart diagnostiska hysteroskopier eller uttag av spiral via hysteroskop i GynOp. För de patienter som genomgått enbart diagnostisk hysteroskopi har vi inte kunnat påvisa något att kvalitetssäkra utöver det som även går att hitta via Socialstyrelsens hälsodataregister. Visar det sig sedan vid ingreppet att det trots allt blir en operativ hysteroskopi så […]