Visste du att; Specialrapport om Covid

GynOps registerhållare har författat en specialrapport baserad på data från GynOp under år 2020. I rapporten beskriver hon hur den benigna gynekologiska kirurgin har påverkats när Covid-19-pandemin slog till, vilka skillnader som kan ses i jämförelse med tidigare år. Rapporten har fångats upp av Dagens Medicin som har gjort en artikelserie om den gynekologiska kirurgin under 2020. I en artikel har GynOps registerhållare intervjuats med anledning av specialrapporten. Artikelserien fortsätter med att belysa hur Universitetssjukhuset i Linköping löst en del av problematiken med inställd icke-akut gynekologisk kirurgi. Eva Uustal, delregisteransvarig för bristningsregistret i GynOp och överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, berättar om det mobila teamet som initierades. Även kvinnokliniken i Östersund lyfts i artikelserien, där en satsning på dagkirurgi lett till att kliniken kunnat operera även under pandemin.
HÄR hittar du Specialrapport: Covid-19 och benign gynekologisk kirurgi
HÄR hittar du Dagens Medicins hemsida och artiklarna om gynekologisk kirurgi

Ny version av GynOp 9 mars

GynOps kvalitetsrapport 2020

Visste du att… ny rapport

GynOps kvalitetsrapport beskriver variabler relaterade till produktion, patientenkäter och ifyllda läkarformulär under  2020. I figurer avseende 1-årsenkäten och täckningsgrad visas operationer gjorda under 2019. I kvalitetsrapporten kan deltagande kliniker se sina resultat och jämföra dem med riket och andra deltagande kliniker.

Klicka på länken nedan för att komma till rapporten.

Kvalitetsrapport 2020

Till patienter och klinikanvändare av GynOp

På morgonen tisdag 17 november 2020 inträffade ett datatekniskt fel i GynOp. Det upptäcktes snabbt och GynOp togs ur drift under några timmar. Effekten är att alla uppgifter som registrerats i GynOp mellan midnatt och kl 10.30 denna dag har försvunnit och behöver registreras på nytt. Detta gäller både patienters enkätsvar och vårdpersonalens inknappade uppgifter. Loggfunktionen för motsvarade period har inte fungerat.

Inga uppgifter har kunnat kommas åt av obehöriga. Normal drift och funktion kunde snabbt återupptas och GynOp är sedan kl 13.25 samma dag fullt fungerande.

Vi beklagar allt merarbete som händelsen innebär för såväl patienter som klinikanvändare. Det har gått ut e-post till alla sjukhus med information hur situationen skall hanteras och patienterna kommer att få nya utskick med enkäter för den nya registreringen.

GynOp och Region Västerbotten har anmält denna personuppgiftsincident till Datainspektionen och vidtar fortlöpande alla tänkbara åtgärder för att minimera risken att något liknande skall inträffa igen.

Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss på:
090- 785 04 64 eller gynopregistret@regionvasterbotten.se

Tack för er förståelse.

 

GynOps arbetsgrupp
/Maud Ankardal, registerhållare

Visste du att… HOPPSA