Framtiden för GynOp

Nya hemsidan driftsatt

Nya hemsidan driftsatt 27 april

GynOps nya hemsida ligger på adressen www.gynop.se.

Länkar via ”favoriter” till gamla hemsidan www.gynop.org eller till inloggningssidan för GynOp behöver du inte ändra, de fungerar även mot den nya sidan.

Du kommer till nya sidan när du skriver den gamla adressen www.gynp.org.

Ny registerhållare

Den 15:e november tillträdde Maud Ankardal uppdraget som ny registerhållare för GynOp. Hon har tidigare varit registeransvarig för inkontinensregistret inom GynOp och arbetar på kvinnokliniken på Hallands sjukhus i Halmstad.

Operationstid vid hysterektomi

För att minska olikheter i vad som räknas som operationstid vid hysterektomi har GynOp:s styrgrupp tagit ett beslut vad som ska räknas som operationstid. Underlag för beslut har utgjorts av den undersökning av operationstider som SNAKS gjort.
Abdominell : Från hudincision till sista sutur

Laparoskopisk: Från första ingrepp på buksidan (hudincision/Verres nål) till sista sutur

Robotassisterad laparoskopisk: Samma som laparoskopisk. (Från första ingrepp på buksidan (hudincision/Verres nål) till sista sutur)

Vaginal: Från första ingrepp vaginalt (instrument sätts/labiae sys upp) till sista sutur

Avseende de laparoskopiska ingreppen kan det innebära skillnad mot hur rutinen ser ut idag på flera kliniker. Tacksam därför om ovanstående riktlinjer observeras och att det är tiden från första hudinscision till sista stygn som anges som operationstid i GynOp. ”Skin-to-skin” är den vanligast förekommande definitionen av operationstid i publicerade arbeten avseende hysterektomi.

Nya rutiner för hysteroskopier

Nu slutar vi inkludera enbart diagnostiska hysteroskopier eller uttag av spiral via hysteroskop i GynOp. För de patienter som genomgått enbart diagnostisk hysteroskopi har vi inte kunnat påvisa något att kvalitetssäkra utöver det som även går att hitta via Socialstyrelsens hälsodataregister.

Visar det sig sedan vid ingreppet att det trots allt blir en operativ hysteroskopi så kan patienten inkluderas i efterhand, t ex i samband med operationen.

För de patienter som redan är inkluderade där det fr o m nu inte blir någon operativ hysteroskopi – ändra till ”Färdiguppföljd” i rullgardinen ”Deltar” under menyvalet ”Patientadmin – Ändra planerad operation/uppföljning” – så kommer de patienterna inte att få några uppföljningsenkäter.