Viktig information till alla verksamheter som använder GynOp

Den senaste tiden är det många regeländringar och uppdateringar gällande medicinteknik som skett. På grund av detta har GynOp gjort en genomgång där vi tittat på alla funktioner vi idag tillhandahåller samt vägt för- och nackdelar med att vara klassificerade som medicinteknik (CE-märkning). Vi har också kontrollerat en del med er som arbetar ute i verksamheten, bland annat genom mejlet för några veckor sedan gällande ”Vårdhändelse att granska”.

Efter att ha sammanställt dessa utredningar har vi beslutat om att avregistrera GynOp som medicinteknik och enbart verka som ett rent kvalitetsregister. Det innebär inga stora förändringar för er ute i verksamheterna. Syftet med GynOp är fortsatt att vara ett kvalitetsregister. Detta uppfylls genom att GynOp kontinuerligt och systematiskt beskriver, rapporterar, utvecklar och säkrar kvaliteten inom den benigna gynekologiska kirurgin.

De förändringar som i dagsläget är aktuella är;

  • Funktionen ”Vårdhändelse att granska” kommer tas bort, i stället kommer det finnas en färdig lista för datauttag som innehåller samma variabler. Detta betyder att kliniken själv kan ta ut sammanställningen via datauttag så ofta som kliniken önskar.
  • Funktionen ”Deltar ej nationellt” (rullgardinen i adressfältet) som ger kliniken möjlighet att använda GynOp även för patienter som inte vill delta i kvalitetsregistret kommer tas bort. Detta innebär att patienter som nekar till deltagande i kvalitetsregister inte ska registreras i GynOp.
  • Frågan i 8-veckorsenkäten gällande återbesök och ”önskar kontakt” kommer tas bort. Patienter kommer i stället hänvisas till att ta kontakt via 1177 eller direkt med sin klinik.
  • Fråga i preop-, 8-veckors- och 1-årsenkäten gällande patientens godkännande av journalrekvirering från annan klinik, kommer att tas bort.

Informationen till patienter kommer redigeras utifrån dessa förändringar. Även webbhjälpen och information till användare kommer redigeras.

Registreringen i GynOp kommer fortgå som i dagsläget. Vårdgivaren registrerar information i systemet i samband med, eller efter avslutat vårdtillfälle. Vårdgivaren kan sedan, via datauttag eller andra typer av sammanställningar, följa upp och utvärdera klinikens egna resultat samt jämföra sig med andra vårdgivares eller rikets resultat. Patienten rapporterar sina upplevelser av vården via patientenkäter som skickas ut före och efter utförd vårdinsats. Denna information används sedan i form av sammanställningar för att kvalitetssäkra och följa upp den vård som ges.

Vid eventuella frågor, funderingar eller kommentarer ber vi att ni kontaktar GynOps kansli via: gynopregistret@regionvasterbotten.se

Dessa ändringar gäller från och med den 26/5.

Program för sekreterarmöte 28 maj 2021

Visste du att; Specialrapport om Covid

GynOps registerhållare har författat en specialrapport baserad på data från GynOp under år 2020. I rapporten beskriver hon hur den benigna gynekologiska kirurgin har påverkats när Covid-19-pandemin slog till, vilka skillnader som kan ses i jämförelse med tidigare år. Rapporten har fångats upp av Dagens Medicin som har gjort en artikelserie om den gynekologiska kirurgin under 2020. I en artikel har GynOps registerhållare intervjuats med anledning av specialrapporten. Artikelserien fortsätter med att belysa hur Universitetssjukhuset i Linköping löst en del av problematiken med inställd icke-akut gynekologisk kirurgi. Eva Uustal, delregisteransvarig för bristningsregistret i GynOp och överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, berättar om det mobila teamet som initierades. Även kvinnokliniken i Östersund lyfts i artikelserien, där en satsning på dagkirurgi lett till att kliniken kunnat operera även under pandemin.
HÄR hittar du Specialrapport: Covid-19 och benign gynekologisk kirurgi
HÄR hittar du Dagens Medicins hemsida och artiklarna om gynekologisk kirurgi

Ny version av GynOp 9 mars

GynOps kvalitetsrapport 2020

Visste du att… ny rapport

GynOps kvalitetsrapport beskriver variabler relaterade till produktion, patientenkäter och ifyllda läkarformulär under  2020. I figurer avseende 1-årsenkäten och täckningsgrad visas operationer gjorda under 2019. I kvalitetsrapporten kan deltagande kliniker se sina resultat och jämföra dem med riket och andra deltagande kliniker.

Klicka på länken nedan för att komma till rapporten.

Kvalitetsrapport 2020